Pagès

Pagès típic català cuit en forn de sola en formats de 1/2 i 1 quilo.

caCA
Hola encantats de saludar-te!